tisdag 3 november 2015

Another hot day in November

Tinsel and bead strings at Aldi - I just had to check out the Christmas range while waiting for the bus. 32°C (86.9°F) today. 

Olika slags glitter på Aldi - Var bara tvungen att kolla in julutbudet medan jag väntade på bussen. 32°C idag.
Note to self:
Avoid baking at the hottest part of the day (10am-3pm) I've been preparing for Princess Lily's 6th birthday tomorrow... ♥

Undvik att baka när det är som varmast (10-15) Jag har förberett lite inför Prinsessan Lilys 6-årsdag som infaller imorgon... ♥

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar